Sera Filterpatroner

Filterpatrone roch filtermedia som är speciellt anpassade för inner- och ytterfilter från Sera. I flera fall är det viktigt att använda orginal filteraptroner då dom är anpassade för respektive behållare och testade med rätt genomströmning. Många års forskning och tester ligger bakom tillverkares rekomendationer av filtermedia. Därmed inte sagt att andra filtermaterial är dåliga. Filtermedia är dock inte bättre än hur man använder dem. Viktigt är att ha ett mål med vad man vill filtrera. Större partiklar, alger, mikroorganismer mm. Läs på respetives tillverkares hemsidor och lycka till med ditt akvarium.