Alger i akvarium. 

Det ständiga problemet för vissa akvarister. Aldrig några problem för andra. Vad är det som får alger att trivas och vilka mekanismer styr algernas uppkomst och fortlevnad. Det är ju inte så trevligt att man lagt ned ganska mycket pengar och vill visa upp ett välskött akvarium. Vi skall här förklar lite om detta och ge en hjälp på vägen. Det finns säkert mängder av olika anledningar men vi skall ta upp de viktigaste skälen.

Alger uppstår inte ur tomma intet. De behöver som allt annat levande, näring. Näring för alger kan vara ljus, överbliven mat, fiskarnas avföring mm. Flera av dessa näringskällor finns i överskott i nyppstartade akvarier. Filtreringen har inte kommit igång. Man kanske matar lite för mycket till det antalet fiskar man har och möjligen har ljuset tänt lite för mycket för de växter man planterat. Kort sagt. Akvariet är inte i balans. Så en god början vid uppstart eller vid en stor rengöring med omplanteringa av växter skall man vara extra återhållsam med både mat och ljus. 
  1. Filtreringen har inte kommit igång och kan ta hand om överskott av näringsämnen. Har du ett helt nytt filter eller av någon anledning bytt ut ditt gamla är det viktigt att skynda på processen. Det kan man göra med hjälp av gammal filtermassa eller med en bakterieflora som finns att köpa. I och med att den biologiska massan ännu inte tar hand om överskott av fosfor eller ammonia. Två kraftiga näringämnen för alger. 
  2. Allt för mycket ljus i förhållande till vad växterna kan tillgodogöra sig. Tänk på att om du placerar ditt akvarium där direkt eller indirekt soljus når akvariet är detta ett bra mycket störrre tillskott av ljus än vad armaturer kan åstadkomma. En hjälp kan vara att ha släckt under dagens ljusa timmar och endast tända upp vid tidig morgon eller kväll. 
  3. För lite växter och/eller växter som inte tar upp så mycket näringsämnen. Långsamtväxande växter som Anubias är ett sådant exempel. Dessa har egntligen inga större krav på extra näring eller ljus. Tvärt om kan de ta direkt skada av för mycket ljus. En nackdel med långsamtväxande växter är att eventuella alger får tillfälle att etablera sig på växten. 
  4. För höga halter av fosfor. Orsaken till fosfor behandlas på en anna sida.