Cryptocoryne

Arter från familjen Cryptocoryne är en av våra vanligaste akvarieväxter. Detta för att den anses som lättskött och enkel att hålla. Den finns i ett flertal olika färger och storlekar. 

Plantering

Viktigt att veta är att Cryptocoryne generellt sett inte tycker om större svängningar i vattenförhållande och kan därför behöva lite tid vid omplantering. Omplantering av växten kommer ofta att föra med sig att den vissnar ned och många av bladen och stjälkarna kan "mjukna bort". I de allra flesta fall kommer plantan att snart skapa nya blad och växa upp till vad man önskar. Man bör undvika för mycket ljus vid återplanteringen och ge den tid för återhämtning. Att flytta runt den på olika platser efter flytt är inte att rekommendera. Tänk noga igenom var du vill placera växten och om den passar där. Cryptocoryne vill inte, och behöver inte så mycket ljus så sätt den gärna vid kanterna eller i mitten av akvariet. Inte direkt i framkant där ljust kan falla in under flera av dagens timmar. Detta beror så klart på vilken växt ur familjen du väljer men kan anses som en regel. Arten har inte några direkta krav på vattnet men att plantera den i ett näringsrikt substrat och med lite tillskott av järn är ingen dum idé.

Skötsel 

Växten har som skrivits ovan inga speciella krav på vattnets beskaffenhet. Då är det mycket viktigare med ett stabilt vatten och stabila betingelser. Snabba skiftningar av temperatur, pH, KH eller mycket ljus är inget som Cryptocoryne tycker om. Vad gäller pH så är ett mjukt eller neutralt vatten att föredra. 

Växten är långsamtväxande och vid stabila värden kommer du att få mycket glädje av dina växter. Den kommer att växa till sig och snart att bilda en liten skog av blad runt din moderplanta. Utlöpare kan enkelt skiljas från plantan och planteras om. 

Bladen är tunna och tänkvärt är valet av fiskar som man håller med Cryptocoryne. Fiskar som livnär sig på grönt och lite större fiskar är inte att rekommendera. De passar bäst med mindre fisk, dvärgciklider eller räkor. Större växter av Cryptocoryne har inga problem med ungfödare eller tetror.

Planta från Cryptocoyne Wndtii Brown

Cryptocoryne Wendtii Brown

Problem

Även om växten anses som enkel och tacksam är det avsaknad av stabila vattenvärden och miljöombyte som kan ställa till det. Den kan också drabbas av den sk Cryptocorynesjukan. Bladen och plantan kan helt vissna ned och ibland anses som död. Den hämtar sig i de flesta fall och låt den stå kvar så kan den mycket väl hämta sig igen.