Doppvärmare till akvarium är oftast inte ett måste, men väldigt bra. Generellt sett vill våra vanligaste akvariefiskar ha en temperatur mellan 22-28 Med täckglas på akvariet och utan doppvärmare kommer vattnet att hålla ca 1 grad över rumstemperatur. Detta vill säga att det är mellanskillnaden som du önskar värma.


En enkel regel säger: För att värma 1 grad behövs lika mycket i watt som 1/10 del av volymen.
Om du vid en rumstemperatur på 20 grader vill värma ett 100 liters akvarium 5 grader över rumstemperatur behöver du enligt denna formel 5x10=50watt. Det är här en termostat doppvärmare kommer till nytta.
Då blir det aldrig mer än 26 grader i ditt akvarium vid en rumstemperatur på 20grader med täckglaset på. Lämpligen väljer man då en något större värmare så att man har marginal men aldrig större än att vattnet inte blir för varmt. Maila oss om du är osäker så hjälper vi till.

Observera. Det är i de flesta fall värre med en för kraftig doppvärmare än en svagare. Skulle olyckan vara framme och doppvärmaren "hänger" sig. Dvs att termostaten av någon anledning inte fungerar signalerar till värmeelementen att gå fullt. Då kommer en för kraftig doppvärmare att höja temperaturen till en, för fiskarna farlig nivå. Vi eventuella temperaturhöjningar i samband med medicinering etc är det bättre att ha en lite mindre doppvärmare till hands och komplettera med den. På Fiskfoder.com hittar du lite olika doppvärmare av skilda fabrikat. Doppvärmare för akvarium skall vara tillförlitliga och säkra att hantera. Det får inte finna minsta risk för person- eller djurskada. I värsta fall med dödlig utgång. Antingen för fiskarna eller akvaristen. Chansa inte när det gäller doppvärmare. Det gör inte vi, och det är en av anledningarna att vi endast erbjuder doppvärmare av kända fabrikat. Viktigt är dock att inte välja för stor doppvärmare. Skulle olyckan vara framme och termostaten inte längre fungerar tillfredställande riskerar du inte att vattnets temperatur stiger till en nivå som är farlig för dina akvariefiskar.