Hem » Akvaristik » Vattentester
Vattentester
 

Vattentester

Vattentest för akvarium. Förebygg problem i ditt akvarie genom att hålla koll på vattnet.

Då man försöker efterlikna naturen i akvariet gör man detta i mycket små volymer jämfört med i naturen. Detta gör att desto mindre volym man har, desto känsligare blir vattnet för förändringar. Detta kan vara vid nystartade akvarier, för många fiskar, för mycket mat, dålig cirkulation. Oftast en kombination av ovanstående. Kontrollera regelbundet vattenvärdena i akvariet. Speciellt viktigt när man rengjort eller startat upp akvariet. Den biologiska nedbrytningen i filtret kommer inte igång utan tillsatser på några veckor och därför är det mycket känsligt för bland annat, höga nitritvärde, och sjunkande Ph värde. Dessa värde kan skapa stora akuta problem för dina fiskar.

Produkter
12 36 72
 • Tetra
  Kontrollera regelbundet akvariets vattenvärden. Gör det för att slippa överaskningar. Fiskdöd, sjukdomar eller vissnande växter. TetraTest 6 in 1 mäter 6 olika viktiga vattenvärden. TH + KH, Nitri...
  Art nr. 261
  209 kr
  Slut i lager
 • Tetra
  Tetra test för Ph. Mäter med stor tillförlitlighet vattnets Ph värde. ett normalt Ph värde i ett akvarium skall ligga mellan 6,5-8,5. Är det 7 är det neutralt. Ph värdet är inte minst viktigt att...
  Art nr. 132
  99 kr
 • Tetra
  Testa regelbundet ditt vatten från NO2. Testet räcker till 45 tester
  Art nr. 156
  131 kr
 • Sera
  Fastställer den totala hårdheten. Innehåller 240 droppar=10ml
  Art nr. 184
  80 kr
 • Sera
  Kontrollerar karbonathårdheten i alla vatten. Bra värden för ett sällskapsakvarium är 5-10 kH,något högre i saltvatten malawi- och tanganyiakakvarier.
  Art nr. 185
  86 kr
 • Sera
  Ett av det viktigaste värde vi kan mäta i akvarier. För mätning av de fria vätejonerna.Fler joner ger ett surare vatten (lägre pH).pH 7 neutralt, högre värde=basiskt vatten.
  Art nr. 186
  86 kr
 • Sera
  För mätning av den giftiga nitriten.Nitrit kommer av att bakterier bryter ner ammonium till nitrit för att sedan skapa nitrat.Stadiet nitrit är ett farligt blodgift, vanligt i akvarier som är nysta...
  Art nr. 123
  128 kr
 • Sera
  I lager på fyndsidan Nästan 90% av alla akvarier har för låg halt av järn.Då detta är en av växternas viktigaste näringsämnenär det viktigt att halten ej är för låg  
  Art nr. 188
  200 kr
 • Sera
  Det relativt ofarliga ammonium ändrar skepnad till det betydligt giftigare ammoniak när pH-värdet stiger. Detta kan även skapa syrebrist.Som första åtgärd sänker man pH-värdet, för att sedan tillsä...
  Art nr. 124
  151 kr
 • Sera
  Nitrat är slutprodukten vid nedbrytningen av kvävehaltiga föroreningar. Höga halter skadar inte bara balansen i akvariet utan även fisken. Växter tar upp nitrat i form av gödning.
  Art nr. 189
  135 kr
 • Sera
  Du tar snabbt och enkelt vattentester från ditt akvarium med detta test från Sera. Doppa en teststicka i akvariet i en sekund, sedan väntar du en minut och jämför intensiteten i färgerna mot diagra...
  Art nr. 1207
  215 kr
 • Munster Aquarium Products
  Aquavital Multistick snabbtest. Med detta test kan du enkelt, snabbt och säkert kontrollera de fem viktigaste vattenvärdena i sötvatten: pH, total hårdhet GH, karbonat KH, nitrit, nitrat och klori...
  Art nr. 260
  205 kr
 • JBL
  För mätning av upplöst koppar i akvarievatten. Håll koll på dina vattenvärde genom kontinuerliga mätningar. För vissa fiskar och växter kan koppar påverka dessa negativt. För mätning i både salt- o...
  Art nr. 1355
  189 kr
 • JBL
  Permanent indikator för CO2-halt och pH-värde i sötvatten.Med hjälp av den bifogade pH-färgskalan kan akvarievattnets aktuella pH-värde, som är en spegelbild av samverkan mellan CO2 och karbonathår...
  Art nr. 1369
  191 kr
 • JBL
  Ett set för tester av vattenkondition i akvarium eller damm. Testkit för framför allt växtakvarium. Mäter enkelt pH, KH, FE, Nitrit, Nitrat.  Innehåller all utrustning du behöver för att ha full k...
  Art nr. 1009
  704 kr
 • Sera
  Med denna testbox kan du mäta de 4 vanligaste vattenvärdena. gH, pH, kH och NO2. Du får noggranna mätvärden med hjälp av dropptest. 
  Art nr. 1008
  328 kr
 • Tetra
  Tillförlitlig och exakt mätning av fosfathalten För söt- och havsvattensakvarierFör ett stort antal analyserUtmärkt långvarig stabilitet  
  Art nr. 1062
  231 kr
 • Tetra
  Tillförlitlig och exakt mätning av järnhalten För alla sötvattensakvarierFör ett stort antal analyserUtmärkt långvarig stabilitet  
  Art nr. 1077
  233 kr
 • JBL
  Testremsor för att testa sju viktiga vattenvärden på en minut: snabbtest för allmän vägledning vid test av akvarie-, damm-, brunns- och kranvatten. Enkel att använda: rör testremsan i vattnet i tv...
  Art nr. 1084
  211 kr
 • Tetra
  Tillförlitlig och exakt mätning av ammoniakhalten För söt- och havsvattensakvarierFör ett stort antal analyser
  Art nr. 1042
  192 kr
 • JBL
  Extra teststickor för Proscan vattentest via mobilen. Innehåller 24st
  Art nr. 2410
  230 kr
 • Art nr. 2538
  583 kr
  Slut i lager
 • Tetra
  Tillförlitlig och exakt mätning av totalhårdhet För söt- och havsvattensakvarierFör ett stort antal analyserUtmärkt långvarig stabilitet
  Art nr. 1045
  92 kr
 • Tetra
  Tillförlitlig och exakt mätning av karbonathårdheten För söt- och havsvattensakvarierFör ett stort antal analyserUtmärkt långvarig stabilitet  
  Art nr. 1046
  90 kr
 • Tetra
  Tillförlitlig och exakt mätning av koldioxidhalten För alla sötvattensakvarierFör ett stort antal analyserUtmärkt långvarig stabilitet  
  Art nr. 1069
  164 kr
 • Munster Aquarium Products
  Med AQUAVITAL MARINE-TEST 5in1 kan du snabbt, enkelt och säkert bestämma de fem viktigaste vattenvärdena i saltvattenakvariet. pH-värde, karbonathårdhet (KH), nitrit (NO2), nitrat (NO3) och kalciu...
  Art nr. 2307
  253 kr
 • Tetra
  Mäter de viktigaste värdena för akvarium. Att hålla koll på vattenvärden gör att man undviker de största riskerna med övermatning, lågt ph eller högt No2. Vid akut ökning av det giftiga No2/Nitrit ...
  Art nr. 2308
  85 kr
 • Tetra
  Testremsor för bestämning av kvaliteten på dammvattnet på några sekunder. • kontrollerar fem viktiga vattenvärden i ett enda steg: total- och karbonathårdhet (GH + KH), nitrit (NO2), nitrat (NO3) ...
  Art nr. 2309
  185 kr
 • JBL
  Nu kan du analysera dina vattenvärde med hjälp av din smartphoen. Doppa en testremsa i vattnet och skanna resultate med hjälp av telefonen. Analyserat och klart. Du kan mäta GH, KH, pH, nitrit, nit...
  Art nr. 2409
  299 kr
 • JBL
  Enkel och pålitlig övervakning av vattenvärdeni akvarium och dammar. Fastställer den ideala karbonathårdheten isöt- och saltvatten. Färgförändringstest: fyll plastkyvetten med vattenprov, tillsätt...
  Art nr. 2543
  64 kr
 • JBL
  Enkel och pålitlig övervakning av vattenvärden i akvarium och dammar. Fastställer det ideala järnvärdet i söt- och saltvatten. Laboratoriekomparatorsystem för att kompensera den naturliga färgen p...
  Art nr. 2556
  130 kr
 • Tetra
  Vattentest set för de viktigaste vattenvärden i en och samma set. Mäter Kh, pH, nitrithalt och karbonhårdhet. Co2 får man fram geom en tabell genom analys av pH och karbonhårdhet. Dropptest med fä...
  Art nr. 1079
  498 kr