Repashy


En nyckelfaktor för att lyckas med sina fiskar är att de får ett specifikt foder som är anpassat efter deras behov och som i akvariemiljö inte försämrar vattnets kvalité. Repashy superfood gör just detta. Ett enkelt mått på hur pass bra kvalité ett foder har är hur pass fort dina fiskar tar sig fram för att börja äta av det. Ett dåligt foder ratar fiskarna ibland helt och hållet. Fenomenet är känt för de flesta som håller akvariefiskar. Redan efter andra utfodringen har dina fiskar lärt sig att känna igen Repashy superfood och kommer bokstavligen att kasta sig över fodret, om de inte gjorde det den första gången. Jag använder nästan uteslutande själv detta foder till mina odlingar, både för avelsfiskar och för uppfödning av ungdjur.

Repashy superfood har tagits fram i nära samarbete med bland annat dietister, biologer, veterinärer och sakkunniga ledande akvarister över hela världen. Möjligheten att på några minuter få fram ett foder till dina fiskar utan att behöva lagra större mängder foder i kyl och frys över lång tid gör det mycket behändigt och lätt att använda. Du blandar själv till pulvermixen efter dina egna behov. Fördelen mot andra foder är att Repashy inte försämrar vattenkvalitén i akvariemiljöer. Du kan även om du vill välja andra förvaringsmöjligheter själv genom att till exempel frysa eller torka fodret efter att det blandats till. Allt som behövs är kokande vatten över 85 grader, ett decilitermått, en skål, en visp och något att förvara fodret i. Efter bara några minuter är fodermixen redo att användas till dina fiskar. 1 del pulver till 3 delar vatten över 85 grader är allt som behövs.