Hem » Akvaristik » Växtskötsel » CO2 System och tillbehör

CO2 System och tillbehör

Alla växter behöver Co2 och näring i olika former. Mer eller mindre beroende på hur dom har lyckats anpassa sig över tid. Gemensamt är att alla växter behöver CO2. För växter ovan vatten är detta oftast inga problem då det naturligt finns CO2 i vår omgvining. Men för akvarieväxter är det inte lika självklart. De befinner sig som bekant under vattnet och har inte fler källor av CO2 än fiskarnas restprodukter som sakta skapar ett visst tillskott och genom bakterifloran från växtdelar mm som likaledes bildar någon liten volym av CO2. Kontentan av detta är att i de absolut flesta fall är ett tillskott av CO2 mycket välgörande på akvarieväxterna. Dock måste man hålla koll på några värde.

De två viktigaste är KH och PH. Karbonhårdhet och vattnets basiska eller sura värde.

Innan du tillsätter CO2  så bör du undersöka vilken KH (karbonathårdhet) du har samt införskaffa ett PH-test som mäter i låga intervaller, t ex JBLs PH-test som mäter mellan 6,0-7,6 i intervallerna 6,0, 6,2, 6,4 osv.

Tabell för rätt CO2 värde i växtakvarium

Totalt 45 poster
Sida 1 av 4
1 2 3 4