2019-07-25 08:30
Lars Olof

Uppdatering av Johnnys akvarium som darabbats av kraftig algtillväxt. Fick mig tillsänt dessa två bilder nu i veckan. Verkligt talande bilder. Den första är tagen just innan behandlingen av algerna började och den andra är hur det ser ut idag, ca 2-3 veckor efter. 

Det vi gjorde var att i det rengjorda filtret och efter ett stort vattenbyte hälla i JBL filterstart. Efter några timmar tillsatte vi Easylife AlgExit. Efter en vecka har ännu ett vattenbyte skett och tillsättning av AlgExit enligt bruksanvisning.

Före behandling av alger i akvarium

Efter behandling för alger i akvarium

Resultatet är fantastiskt.