2017-11-02 18:05
Lars Olof

I denna fortsättning på serien om rening med hjälp av UV-ljus, skall vi ta upp vilka faktorer som spelar in när vi använder UV.

UV-ljus är som vi tidigare sagt en ljusstråle med en speciell våglängd. Detta ljus skapas i en lampa som, precis som alla andra lampor har en viss enerig. Denna energi mäter vi i watt. Inget annorlunda än när vi väljer styrka på våra vanliga lampor i hemmet. Precis som med dessa "vanliga" lampor så får vi i UV-lampan, högre effekt med högre watt. Detta watt tal är en viktig faktor när vi skall välja styrka på vår UV-rening. 

Nästa viktiga faktor är hur snabbt eller långsamt vattnet och med dess organismer passerar ljuset. Det vill säga hur snabbt flödet av vatten förbi lampan är. Lite beroende på vilket slags av lösning och fabrikat man väljer kan man oftast justera detta. Som en lösning kanske man lockas att strypa vattenflödet förbi lampan. Men där kan man bita sig i tummen. Minskar man arean i ett flöde, ökar man hastigheten på vätskan. Så det fungerar inte i det här fallet. En lösning är då att öka utrymmet runt lampan. Ja det kan det vara, men då uppstår ett annat problem. En faktor för effekten av rening är avståndet till vattnet och dess organsimer. Ökar man utrymmet, ökar man samtifgt troligtvis avståndet till en del av vattnet. Men som sagt. Det kan vara en lösning. 

Den bästa lösningen är att man helt enkelt kan minska flödeshastigheten förbi lampan med en pump som går långsammare. 

En viktig faktor på effekten är också hur ren lampan är och hur ljuset på ett så optimalt sätt kan träffa vattnet. Är lampan smutsig eller blivt belagd med kalk, kommer effekten att avta drastiskt. Så återkommande rengöring av lampan rekommenderas. 

Fler faktorer i nästa avsnitt.