2017-10-30 12:19
Lars Olof

Vad är krill och vad betyder den som akvariefiskfoder?


Krill är en grupp av ryggradslösa djur. Flera liknande kräftdjur finns i alla hav. Här är krill är en stor och betydelsefull del av födan för de flesta av dess invånare. För att nämna några så hör valar, bläckfisk, sjöfågel , pingviner och sjöfåglar till dessa. Bland annat för dess rika innehåll av den viktiga omega-3 oljan.


En viktig orsak till dess nytta är att den finns långt ner i näringskedjan. Den livnär sig på växt- och djurplankton. Detta gör att den inte är utsatt för miljögifter på samma sätt som större djur. Oljan från Krill är alltså inte bara rik på Omega-3. Den är ren också.

Krillens planktondiet är rik på antioxidanden astaxhantin. Detta är denna antioxidant om ger krillen dess naturliga röda färg. Jag vill mena att krill som akvariefoder för lite lyfts fram som bra foder. Det är ett synnerligen bra foder för allätande och köttätande akvariefisk. Vi får ofta frågan om vi inte har ren astaxhantin som färgfoder. Nackdelen med att ge för hög inblandning av färgtillskott. Vad det än månde vara är att det är svårt att dosera rätt.

Ett huvudfoder med riklig inblandning av astaxhantin eller varför inte spirulina är i mitt tycke en bra grund att stå på. Då behövs många gånger inget speciellt färgfoder. Variera kosten för dina fiskar. Ett eller möjligen två huvudfoder med en blandning av näringskällor. Kanske ett flakefoder och ett granulatfoder. Ge någon gång i veckan ett tredje och ett fjärde alternativfoder som kan ha en något högre specialiseringsgrad. Exempelvis med spirulina, astaxhantin eller någon annan naturlig färgkälla.