2019-02-21 15:08
Lars Olof

Ett kanonfoder för yngel till akvariefiskar är sk skalade artemia. De är inte skalade i den bemärkelsen som när vi äter ägg. Det tror jag ni förstod. skalen är borttagna i en blekningprocess där man på kemisk väg får skalen att lösas upp. Detta är en helt ofarlig metod och påverkar inte fodret på något sätt. Jag vill mena att det är det näringsriktigaste fodret för små yngel om man bortser från kläckt levande artemia. Vissa menar dock att den okläckta innehåller än mer näring än i kläckt stadie. Teorin kring detta är att artemiakräftan förbrukar energi under kläckningsfasen, vilket den inte gör när skalen tas bort i processen. Kan så vara med detta men jag vidhåller att levande artemia är ett absolut måste för de som föder upp akvariefisk. Vill säga att jag har haft näst intill 100% levande ungfiskar från mina scalare på den tiden det begavs med odlingen. Likaså har jag med mycket lyckat resultat fött upp barber på artemia. Några dagar med infusorier till de minsta sorterna och där efter artemia. Artemia direkt vid frisimmande till de större och bland annt Tigerbarb. 

Du hittar avskalad artemia i vårt sortiment här.