Blogg

2017-11-02 18:05
Lars Olof

I denna fortsättning på serien om rening med hjälp av UV-ljus, skall vi ta upp vilka faktorer som spelar in när vi använder UV.

UV-ljus är som vi tidigare sagt en ljusstråle med en speciell våglängd. Detta ljus skapas i en lampa som, precis som alla andra lampor har en viss enerig. Denna energi mäter vi i watt. Inget annorlunda än när vi väljer styrka på våra vanliga lampor i hemmet. Precis som med dessa "vanliga" lampor så får vi i UV-lampan, högre effekt med högre watt. Detta watt tal är en viktig faktor när vi skall välja styrka på vår UV-rening. 

Nästa viktiga faktor är hur snabbt eller långsamt vattnet och med dess organismer passerar ljuset. Det vill säga hur snabbt flödet av vatten förbi lampan är. Lite beroende på vilket slags av lösning och fabrikat man väljer kan man oftast justera detta. Som en lösning kanske man lockas att strypa vattenflödet förbi lampan. Men där kan man bita sig i tummen. Minskar man arean i ett flöde, ökar man hastigheten på vätskan. Så det fungerar inte i det här fallet. En lösning är då att öka utrymmet runt lampan. Ja det kan det vara, men då uppstår ett annat problem. En faktor för effekten av rening är avståndet till vattnet och dess organsimer. Ökar man utrymmet, ökar man samtifgt troligtvis avståndet till en del av vattnet. Men som sagt. Det kan vara en lösning. 

Den bästa lösningen är att man helt enkelt kan minska flödeshastigheten förbi lampan med en pump som går långsammare. 

En viktig faktor på effekten är också hur ren lampan är och hur ljuset på ett så optimalt sätt kan träffa vattnet. Är lampan smutsig eller blivt belagd med kalk, kommer effekten att avta drastiskt. Så återkommande rengöring av lampan rekommenderas. 

Fler faktorer i nästa avsnitt.

2017-10-30 12:19
Lars Olof

Vad är krill och vad betyder den som akvariefiskfoder?


Krill är en grupp av ryggradslösa djur. Flera liknande kräftdjur finns i alla hav. Här är krill är en stor och betydelsefull del av födan för de flesta av dess invånare. För att nämna några så hör valar, bläckfisk, sjöfågel , pingviner och sjöfåglar till dessa. Bland annat för dess rika innehåll av den viktiga omega-3 oljan.


En viktig orsak till dess nytta är att den finns långt ner i näringskedjan. Den livnär sig på växt- och djurplankton. Detta gör att den inte är utsatt för miljögifter på samma sätt som större djur. Oljan från Krill är alltså inte bara rik på Omega-3. Den är ren också.

Krillens planktondiet är rik på antioxidanden astaxhantin. Detta är denna antioxidant om ger krillen dess naturliga röda färg. Jag vill mena att krill som akvariefoder för lite lyfts fram som bra foder. Det är ett synnerligen bra foder för allätande och köttätande akvariefisk. Vi får ofta frågan om vi inte har ren astaxhantin som färgfoder. Nackdelen med att ge för hög inblandning av färgtillskott. Vad det än månde vara är att det är svårt att dosera rätt.

Ett huvudfoder med riklig inblandning av astaxhantin eller varför inte spirulina är i mitt tycke en bra grund att stå på. Då behövs många gånger inget speciellt färgfoder. Variera kosten för dina fiskar. Ett eller möjligen två huvudfoder med en blandning av näringskällor. Kanske ett flakefoder och ett granulatfoder. Ge någon gång i veckan ett tredje och ett fjärde alternativfoder som kan ha en något högre specialiseringsgrad. Exempelvis med spirulina, astaxhantin eller någon annan naturlig färgkälla. 

2017-10-28 19:21
Lars Olof
En serie om UV-ljus och vad man kan använda det till i akvarium.
0 kommentar(er)